Youtuben algoritmit valvovat videomainosten esittämistä sisällöntuottajien videoissa

Mikäli olet eksynyt asioita kriittiseen sävyyn pohtiviin videoihin Youtubessa, olet myös saattanut havaita, että videon tekijä ilmoittaa Youtuben poistaneen mainokset videoista. Tämä mainitaan usein videon yhteydessä julkaisun jälkeen “demonetized”-sanalla, joka tarkoittaa nimenomaan sitä, että videosta on poistettu mahdollisuus ansaintaan mainosten esittämisen keinoin.

Mainosten esittäminen videon yhteydessä tarjoaa sisällöntuottajalle mahdollisuuden ansaintaan. Tavallisesti ansainta tapahtuu siten, että Youtube mittaa, kuinka kauan videon katsoja katsoo mainosta. Mikäli katsoja klikkaa mainoksen pois heti mahdollisuuden tullen, saa sisällöntuottaja vähemmän tuloja mainoksesta verrattuna siihen, jos katsoja katsoo mainoksen loppuun saakka. Tämän lisäksi mainoksen klikkaaminen ja mahdollinen ostopäätös tuo sisällöntuottajalle lisätuloja.

Mikä johtaa mainosten poistamiseen videon yhteydestä? Taustalla on YouTuben suosion kasvu, jonka johdosta sisällöntuottajien määrä on kasvanut, ja tämän myötä myös mitä erilaisimpien sisältöjen määrä on moninkertaistunut. Koska YouTube on alustana avoin kaikille halukkaille, on sille rekisteröitynyt myös arveluttavia sisältöjä tuottavia sisällöntuottajia. Näitä ei-toivottuja sisältöjä edustavat muun muassa

  • Sisällöt, jotka saattavat aiheuttaa yhteiskunnallista kuohuntaa
  • Sisällöt, jotka esittävät kritiikkiä uskonnollisia johtajia kohtaan
  • Sisällöt, jotka tuottavat tekijänoikeusrikkomuksia
  • Sisällöt, jotka sisältävät terrorismia tai salaliittoteorioita

Ottamatta kantaa esitettyihin sisältöihin, mainostajan kannalta tämä on loogista. Mikäli videoiden sisällöt eivät vastaa mainostavien yritysten arvomaailmaa ja pyrkimyksiä vahvistaa niiden brändikertomusta, on vaikea kuvitella, miksi kyseinen mainostaja haluaisi liittää mainoksensa arveluttavia sisältöjä esittelevään videoon. Joidenkin suurten mainostajien vetäydyttyä YouTubesta reagoi YouTube kehittämällä algoritmeja, jotka estäisivät mainosten joutumisen sellaiseen asiayhteyteen, joka ei olisi suotuisaa mainostavan yrityksen kannalta.

Algoritmit, yhdistettynä katsojien ilmoituksiin, toivat esiin kuitenkin ongelman. Mainoksia alkoi hävitä sellaistenkin sisällöntuottajien videoista, jotka eivät poikenneet YouTube määrittelemistä säännöistä, eikä mainosten poistaminen näin vaikuttanut käyvän järkeen. Sisällöntuottajat alkoivatkin nimittää mielivaltaiselta vaikuttavaa mainosten poistamista videoista adpocalypsen nimellä. Sillä viitattiin sanoihin ad (mainos) ja apocalypse (maailmanloppu) eli mainosten maailmanloppu tai mainostenloppu.

Monen sisällöntuottajan tulot saattoivat laskea merkittävästi YouTuben uudistuksen johdosta – osan syystä, osan syyttä. Lisäksi algoritmien väärin antamien tuomioiden selvittäminen YouTuben henkilökunnan kanssa saattoi joidenkin sisällöntuottajien mukaan olla hyvinkin aikaa vievää. YouTubella ei ollut riittävästi henkilökuntaa, jotta väärät tuomiot olisi saatu ratkottua kohtuullisessa ajassa. Nähtäväksi jää, kuinka YouTube saa ratkottua kyseiset ongelmat.