Vaalimainonta ja vaaliehdokkaan näkyvyys erilaisilla foorumeilla

Vaalirahoitus

Vaalirahoitusta säädellään lailla. Rahoitus koskee kunta-, presidentin-, eduskunta-, ja europarlamentin jäsenten vaaleja. Rahoituksella katetaan ehdokkaan kuluja kuusi kuukautta ennen vaaleja ja kaksi viikkoa vaalipäivän jälkeen. Vaalirahoitus on kunkin ehdokkaan omalla vastuulla. Rahoitusta on saatavilla omasta puolueesta ja omilta kannattajilta. Rahoituksen saaminen vaikuttaa suuresti ehdokkaan menestymiseen vaaleissa. Rahoitus vaikuttaa paljon ehdokkaan näkyvyyteen eri mainostusvälineissä. Vaalimainoksissa tulee näkyä rahoittajatahon nimi, mutta yksityishenkilöiden nimeä ei tarvitse ilmoittaa. Vaalimainonta maksaa suuria summia ja ehdokkaan saama rahoitus onkin todella merkittävässä osassa hänen vaalikampanjassaan. Monikanavaista mainontaa esitetään internetissä, televisiossa, lehdissä, ulkomainoksissa, vaalitilaisuuksissa toreilla ja muissa esiintymispaikoissa.

Vaaliehdokkaat

Kunnat ja kaupungit järjestävät vaaliehdokkaille mainostelineet, joihin ehdokkaiden tiedot kootaan yhteen paikkaan näkyville muutama viikko ennen äänestystä. Yleensä, vielä tähänkin päivään saakka, ehdokkaiden tiedot ovat näkyvillä paperisissa julisteissa mainostelineissä. Tätä mainostustapaa ei ole lailla säädetty kuntien ja kaupunkien järjestettäväksi.

Sähköiset mainokset

Internetissä ehdokkaita mainostetaan näkyvästi. Vaalikoneilla voi testata, kuka ehdokas on sellainen, joka ajaa juuri minun asiaani ja ketä voisin äänestää tulevissa vaaleissa. Tulos voi olla yllättävä eikä välttämättä johda ehdokkaan äänestämiseen. Se voi herättää kuitenkin ajattelemaan asioita. Tietoja ehdokkaista ja heidän ajamistaan asioista voi tietenkin katsella eri puolueiden sivuilta ja puolueen ohjelmista. Suuret puolueet ovatkin näin näkyvästi esillä ja puolueiden mainokset menevät hyvin perille tämän mainoskanavan kautta. Pienten ryhmittymien näkyvyys saattaa jäädä vähäisemmäksi suurten puolueiden ja muiden ryhmittymien rinnalla. Yksityiset henkilöt ehdokkaina jäävät isojen jalkoihin.

Ihmisten keskuudessa

Vaaliehdokkaan näkyvyys, kuuluvuus ja saavutettavuus henkilökohtaisesti omalla vaalialueellaan onkin ratkaisevassa osassa, jotta hän tulee valituksi vaaleissa. Näkyvyyttä edistää, että ehdokas on fyysisesti läsnä ehdokkaiden keskuudessa. Erilaiset vaaliteltat ovat hyvä tapa, joissa voi olla läsnä ja harjoittaa vaalimainontaa isommalla joukolla. Tapaamiset voivat olla toreilla, ostoskeskuksissa, liikenneasemilla ja sellaisissa paikoissa, joissa liikkuu paljon ihmisiä. Siksi nämä tapaamiset ovat erittäin tärkeitä. Tapaamisten yhteydessä voidaan jakaa erilaisia mainoksia. Ne voivat olla paperiesitteitä, karamellejä, kyniä, keittoa, makkaraa, heijastimia, huulirasvaa ja ihan mitä tahansa muita mainosesineitä varustettuna ehdokkaan tarkoilla tiedoilla, jotta äänestäjä osaa äänestää juuri tätä ehdokasta. Siis mainoslahjat ovat tärkeitä ja vaativat, että ehdokkaalla on rahoitusta järjestää tällaista mainontaa.