Radiokanavien mainontalain purku voi johtaa ojasta allikkoon

Oletko huomannut, että radiosta tulisi nykyisin enemmän mainoksia kuin ennen? Se on hyvin mahdollista ja oikeastaan erittäin todennäköistä, koska mainosaikaa rajoittava laki muuttui kesäkuussa vuonna 2018. Ennen mainoksia sai olla vain viidesosa kaikesta siitä ajasta, jolloin kaupalliselta radiokanavalta tulee lähetystä. Nyt ei enää ole mitään kaupallisia radiokanavia koskevia rajoituksia mainosajan suhteen.

Liiat mainokset voivat karkottaa kuulijat

Nyt voitaisiin jopa kuvitella jonkun perustavan kanavan, jossa kaikki lähetykset perustuisivat mainostukselle. Sellaisesta mainoskanavasta tuskin saisi kuuntelijoiden suosikkia eikä sitä kukaan varmastikaan kuuntelisi. Silloin myöskään mainostajat eivät haluaisi maksaa mainoksista. Piilomainontaa ei saa olla, sillä kuulijoiden tulee edelleen pystyä erottamaan kaupallisten radiokanavien mainokset radio-ohjelmista.

Mitä suositumpi radiokanava on, sen arvokkaampaa on heidän myymänsä mainosaika. Vaikka kaupallisten kanavien mainosaikaa ei enää säädelläkään, on radiokanavien oltava hyvin tarkkoja siinä, kuinka paljon mainosaikaa ne voivat myydä. Kanavien on teetettävä tutkimuksia siitä, minkä verran mainoksia voi olla. Liiat mainokset ärsyttäisivät kuuntelijoita liikaa, jolloin kuuntelijamäärät voisivat pudota. Silloin voisi pudota mainoksista saatavat tulotkin ja mainostavat asiakkaat vähetä. Monilla radiokanavilla ei ennen mainosajan rajoittamisen purkuakaan ollut niin paljon mainoksia kuin laki olisi sallinut.

Radiokanavien mainonnan vapautuksen syyt

Hallituksella on käynnissä normien purkamisen hanke, jossa turhiksi katsotut ja kilpailua heikentävät lait yritetään purkaa. Radiokanavien halutaan pystyvän ansaitsemaan entistä paremmin. Yksi syy on koveneva kilpailu ja kanavien taloudelliset vaikeudet. Mainontaa vapauttamalla halutaan antaa kaupallisille radiokanaville paremmat mahdollisuudet pysyä pystyssä, työllistää ja tuottaa sekä rahallista tuottoa osakkaille että tuottaa parempaa radiosisältöä.

Mainosajasta voi alkaa tulla ylitarjontaa useiden kanavien myydessä mainosaikaansa entistä runsaammin. Kun mainostajille tulee entistä enemmän tarjontaa, saattaa mainosaikojen hinnat laskea, kun mainosajan saaminen omille tuotteille ja palveluille ei ole yhtä rajoitettua kuin ennen. Silloin radiokanavat voivat joutua tilanteeseen, että lain purkamisen jälkeen he saavatkin entistä vähemmän tuottoja myymästään mainosajasta. Se olisi harmillinen asia paitsi radiokanaville, niin myös kuulijoille. Radiokanavat voivat runsaamman mainosmäärän takia joutua tinkimään viestinnällisistä periaatteistaan ja kuulijat taas voivat joutua ärsyyntymään radion kuuntelemiseen, jos sieltä tulee entistä enemmän mainosten pakkosyöttöä.