Mainonta ja markkinointi 2000-luvulla

Teollinen vallankumous toi mainokset osaksi jokapäiväistä elämää. Vuosien mittaan mainostaminen on joutunut olemaan jatkuvan muutoksen kourissa yhteiskunnan kehittyessä ja ihmisten kulutustottumusten ja mielenkiinnon muuttuessa. Teollisuusyhteiskunnan kasvaessa globaaliksi informaatioyhteiskunnaksi myös mainosten ja mainostamisen on jälleen kerran ei vain muututtava maailman mukana vaan oltava myös askeleen verran kehityksen edellä varmistaakseen tuotteiden näkyvyyden ajassa, jolloin informaatiota ja kulutushyödykkeitä vaivaa runsaudenpula.

Kasvavat kulutusmahdollisuudet ovat myös lisänneet kilpailua. Internetin yleistyminen on mahdollistanut myös pienyritysten globaalin laajenemisen ja laajan asiakaskunnan hankkimisen verkossa, mikä lisää tarvetta niin mainosten lisäämiselle kuin myös parantamiselle.

Erottuakseen mainoksen on oltava selkeä ja innovatiivinen sekä yhdistettävissä tähän hetkeen myös silloin, kun siihen liittyy nostalginen viittaus menneeseen. Paras mainos tavoittaa kohteensa missä ja milloin tahansa: mainos, jossa tuotetta tai palvelua pääsee tarkastelemaan ainoastaan QR-koodilla menettää yleisön, jolta puuttuu älypuhelin tai sen sujuvan käytön taituruus. Lisäksi mainos voi menettää sellaisen yleisön, joka ei vain halua nähdä ylimääräistä vaivaa koodin lukemiseksi. Samalla tavalla yksinomaan radiossa esitettävä mainos tavoittaa vain radiokuuntelijat, ja heistäkin vain pienen osan.

Mainostajan onkin tänä päivänä tunnettava kohdeyleisönsä, ymmärrettävä sen tarpeet ja tottumukset sekä kohdennettava mainoksensa tälle yleisölle oikeiden kanavien kautta. Useat mainostajat tänä päivänä pyrkivätkin hyödyntämään teknologiaa tehdäkseen mainoksista erottuvia ja oivaltavia hyödyntämällä mainossijoittelua paitsi kadulla myös mediassa tekemällä mainoksista interaktiivisia tai keskustelua herättäviä.

Nykyteknologia mahdollistaa sekä äänen että kuvan hyödyntämisen mainonnassa, mutta myös interaktiivisuus ja lähestyttävyys ovat lisääntyneet mainonnan tehokeinoina. Sosiaalisen median hyödyntäminen onkin noussut nykyaikaisen mainonnan valttikortiksi, sillä onnistunut somekampanja tavoittaa satojatuhansia ihmisiä verrattain lyhyessä ajassa. Somemainostamiseen kuuluvat muiden muassa erinäiset Facebookin kautta tapahtuvat ”tykkää ja jaa” -arvonnat, joissa yleisön aktiivinen osallistuminen mainoksen levittämiseen palkitaan mahdollisuudella saada mainostettava tuote itselleen. Twitterissä hashtagin hyödyntämisellä puolestaan tavoitellaan tuotteen näkyvyyden lisäämistä. Pelkästään somemainostamista varten onkin kehitetty ohjelmia ja sovelluksia, joiden avulla mainostaja kykenee seuraamaan kävijämäärän muutoksia ja tuotearvosteluja reaaliajassa,sekä seuraamaan, mistä somekansa puhuu esimerkiksi hashtagien avulla.

Nykyään tuotteen tarjoajan on myös mahdollista tienata mainosten puutteella: erityisesti useista älypuhelinsovelluksista on saatavilla mainoksilla rahoitettava maksuton versio sekä mahdollisuus piilottaa mainokset pysyvästi ja mahdollisesti avata pääsy houkutteleviin lisäominaisuuksiin maksua vastaan.