Opiskelinjankymenlaakso.fi – oppaasi markkinointiin ja mainontaan!

Mainonta ja markkinointi ovat olennainen osa jokapäiväistä elämäämme. Käytännössä lähes kaikki on markkinointia, tai ainakin lähes kaikkea markkinoidaan – jopa ilmaisia luonnonvarojamme. Yksityishenkilöinä kohtaamme mainontaa jatkuvasti, osan siitä kohdennetusti omalla luvallamme, osan tahtomattamme. Mainonnalta on mahdotonta välttyä kokonaan. Markkinoimme itseämme päivittäin eri tilanteissa niin työelämässä kuin yksityiselämässäkin, jossa sosiaalinen kanssakäyminen on pohjimmiltaan imagon rakentamista, sosiaalisten verkostojen luomista ja niistä hyötymistä. Niin kylmältä kuin se kuulostaakin, sosiaalisella puolella markkinointitaidoista on kuitenkin selvä hyöty, sillä tarvitsemme suhteita monessakin mielessä. Lopulta menestynyt henkilömarkkinointi takaa yksilölle henkistä ja aineellista hyvinvointia, jolloin kuuluisa Maslowin tarvehierarkia toteutuu. Sekä tuotteiden että palveluiden markkinointi perustuu tarpeisiimme ja tarpeettomienkin asioiden tahtomiseen.

Yrittäjien ja yritysten kannalta markkinoinnin merkitys on tietenkin ratkaisevassa osassa koko liiketoiminnan ja sitä kautta myös henkilökohtaisen menestymisen kannalta. Käytännössä koko tuotantoketju toteuttaa kokonaismarkkinointia aina ideoinnista ja tuotekehittelystä lopputuotteen myyntitapahtumaan ja hankitun tuotteen tai palvelun käyttökokemukseen. Asiakas jatkaa markkinoinnin ketjua esimerkiksi pukeutumalla vaatteisiin, jotka mainostavat valmistajaa logoin ja tunnistettavin tavaramerkein, pakkaamalla ostoksensa liikkeitä mainostaviin kasseihin ja kertomalla kokemuksistaan esimerkiksi sosiaalisessa mediassa. Tekemällä valintoja yksilöidymme osoittaen samalla, mitä tuotenimikkeitä, valmistajia ja yrittäjiä puollamme ja suosittelemme. Juuri asiakkaan suositus on arvokkainta markkinointia, mutta mainonnan tehtävä on ensin löytää tuotteelle ja palvelulle käyttäjiä, jotka omalta osaltaan jatkavat tiedotustyötä usein tiedostamattaan.

Opiskelijankymenlaakso.fi kertoo markkinoinnista 2020-luvun kynnyksellä. Ajan saatossa markkinoinnin ja mainostamisen keinot kuin myös niihin suhtautuminen ovat muuttuneet. Asia koskee jokaista planeetallamme elävää ihmistä. Markkinoinnin merkitystä painotetaan usein jo opiskeluaikana, sillä työelämään astuessamme markkinoimme työnantajillemme ja asiakkaillemme osaamistamme. Jokainen meistä on haluamattaankin osa jotain markkinoitavaa kokonaisuutta, osamme kokonaisuudessa vaihtelevat ja niihin voimme vaikuttaa itse. Tervetuloa tutkimaan nykyajan markkinointia, sen vaikutuksia ja omaa osaasi tässä kokonaisuudessa!